top of page

Prinsiplərimiz - Məqsədlərimiz

PRİNSİPLƏRiMİZ

 • Uşaqların gələcəyinin gələcəyimizə inanması,

 • Uğurun komanda işi olduğuna inanmaq,

 • Dəyişiklik və davamlı inkişafın tərəfdarı olmaq,

 • Tələbə-valideyn gözləntilərinə yönəldilmək üçün,

 • Ümumi düşüncədən istifadə edərək qərar qəbul etmək,

 • Sağlam bir iş mühitinə əhəmiyyət vermək,

 • Etdiyimiz işin əhəmiyyətinə inanmaq üçün,

 • İşçilərin bacarıq və fikirlərinə əhəmiyyət vermək,

 • Dürüst və etibarlı bir qurum olmaq,

 • İş prinsipimiz; kimin səhv olduğunu görməmək, səhvlərin əsasında problemlərin həllinə getmək.

MƏQSƏDLƏRimiz

 • Uşaqlarımızın fiziki, zehni, həssas və sosial cəhətdən inkişaf etmələrini və əsas vərdişlərə yiyələnmələrini təmin etmək,

 • Özünə qulluq bacarıqlarını inkişaf etdirmək,

 • Uşaqların məsuliyyətli olmalarını, dürüst, hörmətli, nəzakətli və mütəşəkkil olmalarını təmin etmək,

 • Tələbələrə dərs verərkən əylənməyi öyrətmək,

 • Uşaqlarımıza Atatürkü, millətini, vətənini və bayrağını sevdirmək üçün

 • Uşaqların milli, mənəvi, mənəvi, mədəni və bəşəri dəyərlərə bağlılığını inkişaf etdirməyə kömək etmək,

 • Uşaqların Türkcəni düzgün və gözəl istifadə etmələrini təmin etmək üçün

 • İbtidai təhsil üçün tələb olunan zehni yetkinlik səviyyəsinə çatmaq üçün

 • Uşaqlarımızı ibtidai təhsilə hazırlamaq üçün,

 • Hər bir tələbəni bacarığının ən yüksək nöqtəsinə gətirmək üçün

 • Müxtəlif təbəqələrdən olan uşaqlar üçün ümumi bir təhsil mühitinin hazırlanması

bottom of page