top of page

Təlim metodlarımız

Çox Zəka Nəzəriyyəsi

İnteraktiv (Doing / Yaşayaraq) Öyrənmə

Portaj Təhsil Sistemi

bottom of page