top of page

Tədbirlərimiz

Türk Dili fəaliyyətləri
Elm və Riyaziyyat Tədqiqatları
İbtidai təhsil üçün hazırlıq işləri
Musiqi Hadisələri
Layihə Tədbirləri
İncəsənət Hadisələri
Dram fəaliyyətləri
Pulsuz Zaman Tədqiqatları
Oyun və hərəkət fəaliyyətləri
Özünə qulluq bacarıqları fəaliyyəti
Diksiya araşdırmaları
Ailə Məsləhət və Təhsil

bottom of page