top of page

İlkelerimiz - Hedeflerimiz

İLKELERİMİZ

 • Çocukların geleceğinin, bizim geleceğimiz olduğuna inanmak,

 • Başarının, takım çalışması olduğuna inanmak,

 • Değişim ve sürekli gelişimden yana olmak,

 • Öğrenci - veli beklentilerine odaklı olmak,

 • Ortak aklı kullanarak kararlar almak,

 • Sağlıklı bir çalışma ortamına önem vermek,

 • Yaptığımız işin önemine inanmak,

 • Çalışanların yetenek ve fikirlerine önem vermek,

 • Dürüst ve güven veren bir kurum olmak,

 • Çalışma ilkemiz; kimin hatalı olduğu değil, neyin hatalı olduğundan hareketle sorunların çözümlerine gitmektir.

HEDEFLERİMİZ

 • Çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,

 • Öz bakım becerilerini geliştirmek,

 • Çocukların sorumluluk almalarını, dürüst, sayggılı, nazik ve düzenli olmalarını sağlamak,

 • Öğrencilere, öğrenmeyi öğretmek, öğretirken eğlendirmek,

 • Çocuklarımıza, Atatürk, millet, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak,

 • Çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak,

 • Çocukların Türkçe' yi doğru ve güzel kullanmalarını sağlamak,

 • İlköğretim için gerekli olan zihinsel olgunluk düzeyine ulaştırmak,

 • Çocuklarımızı, ilköğretime hazırlamak,

 • Her öğrenciyi kendi kapasitesinin en üst noktasına ulaştırmak,

 • Farklı çevrelerden gelen çocuklar için ortak eğitim ortamı hazırlamak

bottom of page